Rechter beloont helaas de truc van Picnic

Rechter beloont helaas de truc van Picnic

Cao supermarkten geldt niet voor Picnic werkers!

De eis van de FNV namens de Picnic werkers voor betere beloning is door de rechter afgewezen. Vandaag 3 december 2019 deed de rechter uitspraak. Volgens Picnic is alleen Picnic BV, één van de vele onderdelen (BV’s) van de hele Picnic organisatie, een supermarkt waarop de cao van toepassing is. Maar in deze BV werkt alleen kantoorpersoneel en daarop is de cao nu net niet van toepassing. De BV’s, Picnic Fulfillment en Picnic Hub’s, waar jullie werken om van Picnic de online supermarkt een succes te maken, is zegt Picnic logistieke dienstverlening en geen supermarkt. Helaas wordt deze Picnic-truc door de rechter niet afgestraft en is hij het met Picnic eens: wel Picnic BV de online verkoop en niet de FC’s en Hubs vallen onder de cao.

Geen trucjes!

We sluiten cao’s af om werknemers voor hetzelfde werk binnen dezelfde soort bedrijven gelijk te belonen. Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. En geen misbruik of trucjes om cao’s te ontduiken of omzeilen, zodat je goedkoper kan zijn dan je supermarktconcurrenten. 

Maar de rechter oordeelt dat alleen Picnic BV, de verkoopapp, onder de werkingssfeer van de cao voor het levensmiddelenbedrijf (supermarkten) valt en de andere onderdelen van Picnic niet. Picnic wordt zo beloond voor de truc om de verschillende werkzaamheden die te samen een supermarkt maken: verkopen en thuisbezorgen van de verkochte producten, uit elkaar te halen. Picnic doet dit volgens ons om de cao te ontduiken en jullie minder te kunnen betalen dan de supermarkt medewerkers van andere (online) supermarkten.

Nog steeds een supermarkt die concurreert met andere supermarkten

Picnic creëert zo een oneerlijke concurrentiestrijd met andere supermarkten ten kosten van het inkomen van de Picnic werkers. En ondergraaft hiermee het Nederlandse stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming en cao’s. Een zeer onwenselijke ontwikkeling waarvoor jullie, de werknemers, de prijs betalen.

Hoe verder?

We kunnen binnen 3 maanden in beroep gaan tegen de uitspraak van deze rechter. Een hogere rechter zal dan opnieuw over de zaak oordelen en uitspraak doen. Of we dit gaan doen wordt nog onderzocht. Onze advocaten bestuderen eerst de uitspraak en komen dan met een advies om wel of niet in beroep te gaan. Gaan we in beroep dan zal een uitspraak nog een tijd op zich laten wachten. Wat als we niet in beroep gaan? Als jullie dat willen dan gaan we samen met jullie door om te komen tot een beter loon en betere arbeidsvoorwaarden gelijk aan die gelden bij andere vergelijkbare bedrijven. Gelijk loon voor gelijk werk is en blijft het streven!

Doe mee en sluit je aan bij de FNV.

Sluit Menu