Nieuwe contracten: ken je rechten

Nieuwe contracten: ken je rechten

Een jaar geleden kwam een groep Picnic-medewerkers in verzet tegen de onzekere contracten, slechte werkomstandigheden en de onderbetaling bij Picnic in vergelijking tot andere supermarktwerknemers. Dankzij collectieve acties van de Picnic-medewerkers, zijn de werkomstandigheden en de uren-inzet op verschillende punten verbeterd. Daarnaast zal de rechter op 3 december uitspraak doen over de vraag of Picnic wel of niet de supermarkt-cao moet toepassen en dus ook of de Picnic-medewerkers volgens de cao moeten worden beloond.

In de tussentijd, worden er momenteel contracten aangeboden aan verschillende medewerkers bij Picnic. Een goed begin, maar nog niet het einde.

  • Minimaal 80% vast: Dat er contracten worden aangeboden is positief, maar wij vinden dat minimaal 80% van alle Picnic-medewerkers een vast contract moet hebben, met voldoende uren, een eerlijke beloning, toeslagen en andere arbeidsvoorwaarden;
  • Nieuwe rechten: Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet verplicht werkgevers om iedereen die 12 maanden of langer oproepkracht is, een contract aan te bieden met een vast aantal uren en een vast inkomen. Het aantal vaste uren dat je krijgt, moet tenminste gelijk zijn aan het gemiddelde aantal gewerkte uren over de laatste 12 maanden. Verder ben je in de WAB oproepkracht als je geen vaste uren hebt in je contract én een wisselend inkomen hebt, afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Voor meer informatie over wat er precies verandert voor jou als Picnic-medewerker met de WAB, bekijk deze pagina.
  • Rechtszaak: Beslist de rechter op 3 december in jouw voordeel en moet Picnic de cao voor supermarkten toepassen, dan gaat jouw inkomen niet meteen omhoog. Eerst moet er een nieuwe cao komen en die moet ook algemeen verbindend worden verklaard (AVV), zodat het geldt voor de hele sector. Hiermee krijg je echter wel een goed vooruitzicht op een beter loon en betere arbeidsvoorwaarden. De FNV onderhandelt samen met andere vakbonden over de cao en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist over de AVV.
    En mocht de rechter anders beslissen, dan gaan we uiteraard vastberaden door met de strijd voor een betere beloning bij Picnic.

Samen met je collega’s opkomen voor wat jullie belangrijk vinden, loont! Samen sta jij sterker. Met steun van de FNV wordt het werken bij Picnic beter. Sluit je ook aan bij je collega’s en bij de FNV.

Heb jij nog onderwerpen die aangepakt moeten worden? Geef dat dan door via onze contactpagina.

Sluit Menu