Gemeente Amsterdam stopt samenwerking met Picnic

Gemeente Amsterdam stopt samenwerking met Picnic

De gemeente Amsterdam zal geen werkzoekenden meer bemiddelen naar Picnic totdat de online supermarkt de cao toepast.

Dit blijkt uit een brief van wethouder Groot Wassink van Sociale Zaken aan de raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO). Hij stelt dat het gemeentelijk Werkgeversservicepunt geen diensten meer zal verlenen aan Picnic.

“Het college van Amsterdam is voorstander van het volgen van cao’s en het creëren van goede arbeidsomstandigheden.” Hoewel de invloed van de gemeente beperkt is wil de wethouder zijn verantwoordelijkheid nemen. “Dit betekent dat het Werkgeversservicepunt niet actief werkzoekenden bemiddelt naar Picnic. Daarbij wil ik de uitspraak van de rechter afwachten in de zaak die door FNV is aangespannen tegen Picnic inzake de naleving van cao-afspraken.”

Het is nog onduidelijk of andere steden waar Picnic ook actief is – zoals Rotterdam, Den Haag of Utrecht – van plan zijn om vergelijkbare stappen te nemen.

Sluit Menu