17 december: Eerste acties in FC Utrecht en FC Nijkerk voor veiligheid op de werkvloer

17 december: Eerste acties in FC Utrecht en FC Nijkerk voor veiligheid op de werkvloer

Direct na het verschijnen van het krantenartikel in Trouw volgen de eerste acties in FC Utrecht en FC Nijkerk.

Bij de eerste acties wordt een brief overhandigd aan de locatiemanagers met een lijst van veiligheidsissues per locatie die aangepakt moeten worden. Er wordt een deadline gesteld om deze zaken op te lossen. Daarnaast vragen de medewerkers aan de directie van Picnic om met FNV in gesprek te gaan over de arbeidsvoorwaarden en de onzekerheid door de grote hoeveelheid flexcontracten.

Er wordt door de locatiemanager in Utrecht direct gereageerd. Een aantal zaken wordt direct opgepakt, voor de overigen volgt een plan van aanpak.

Sluit Menu